Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručný životopis

 

Narození a původ    
Narodila jsem se dne 11.12.1954 v Čadci ve Slovenské republice ( dříve ČSSR ). Tatínek byl pekař a pocházel z Jižní Moravy kousek od Mikulova, z městečka Drnholce. Maminka pocházela z Oravské Lesné, malé vesnice na Slovensku. Pracovala jako dělnice na statku. S tatínkem se poznala na stavbě mládeže v Ostravě Kunčicích, kde jako mládežníci pomáhali realizovat výstavbu „Nové huti“. V roce 1952 se vzali.   
     Protože na Slovensku a také na Jižní Moravě, nenašel tatínek uplatnění ve své profesi, rozhodli se s maminkou, že budou žít v Ostravě. V roce 1958 si koupili rodinný dům v Heřmanicích. Zde jsem potom vyrůstala společně se třemi sourozenci. Starší sestrou Stanislavou a mladšími bratry, Lubomírem a Jiřím.
 
 
Škola a studium
      Základní školu jsem navštěvovala v Ostravě-Heřmanicích. Po jejím ukončení jsem absolvovala Střední odborné učiliště ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde jsem se vyučila cukrářkou. Později jsem dálkově vystudovala Střední průmyslovou školu potravinářské technologie v Pardubicích.
     Protože jsem měla snahu své vzdělání rozšiřovat, vystudovala jsem při zaměstnání také Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě, obor Ekonomika nevýrobní sféry a sociálního rozvoje.
 
 
Rodinný život
     V roce 1972 jsem se provdala za Zdeňka Turčíka a měla s ním tři děti. V roce 1974 se nám narodil syn Lubomír. V roce 1975 dcera Renátka a v roce 1979 se nám narodila druhá dcera, Lucie.
Společně s manželem jsme si v roce 1981 postavili rodinný dům v Ostravě-Heřmanicích, ve kterém jsme vychovávali své děti. Společně jsme zde bydleli do roku 1996.
V roce 1996 jsem se s manželem rozešla .
O rok později jsem se podruhé vdala za Martina Kameného. Společně jsme si postavili rodinný dům ve Slezské Ostravě, kde žijeme dodnes. Manžel má syna Zdeňka. Společně tedy máme čtyři děti. Dnes již všechny dospělé a samostatné. 
 
 
Práce a kariéra
     V roce 1973 jsem začala pracovat v Severomoravských pekárnách a cukrárnách jako cukrářka. Práci cukrářky jsem vykonávala krátce, neboť v roce 1974 se mi narodil syn Lubomír, následně pak v roce 1975 dcera Renátka. Po mateřské jsem se již k profesi cukrářky nevrátila, neboť pracovat v cukrárně od pěti hodin ráno, jsem si s malými dětmi nemohla dovolit. V roce 1977 jsem nastoupila do podniku Čistírny a prádelny Města Ostravy, kde jsem zastávala funkci vedoucí provozovny sběru šatstva a prádla. Při této práci jsem dálkově vystudovala Střední průmyslovou školu potravinářské technologie v Pardubicích a předpokládala jsem, že až děti odrostou, vrátím ke své původní profesi.
     Po vykonání maturity mi však zaměstnavatel nabídl funkci podnikového kontrolora a já jsem tuto práci přijala. Práce mě bavila a zalíbila se mi natolik, že jsem se rozhodla v podniku zůstat . Začala jsem dálkově studovat vysokou školu, která byla potřebná pro další kariérní růst v rámci podniku. Školu jsem úspěšně dokončila.
     Přišel však rok 1989. Začaly se likvidovat podniky, snižovaly se stavy zaměstnanců. Mezi prvními to byly také podniky poskytující služby. V těch se nejdříve rušily útvary podnikové kontroly, pracovníci byli propouštěni. V roce 1990 jsem zůstala bez práce.
     Rozhodla jsem se pro podnikatelskou činnost. Nejprve v oblasti potravinářství, následně pak pro podnikání v oblasti ekonomiky, účetnictví a účetního poradenství.
Této práci se věnuji stále, a to jak v podnikání, tak také v zaměstnaneckém poměru.
 
 
Práce a politika
     Patřím mezi pracovité osoby. Nedokážu nečinně sedět a nic nedělat. Z tohoto důvodu jsem se vždy zajímala také o to, co se děje kolem mne a kolem mých blízkých. Začala jsem se také zabývat politickou situací v naši republice a v našem městě.
Děti však byly malé a mi nezbýval čas na náročnější politické aktivity.
Postupně děti odrůstaly, byly větší, a již nepotřebovaly všechen můj volný čas. Zbylo mi jej také trochu pro jinou činnost, než jen pro práci a pro domácnost.
    Tak se stalo, že po roce 1989 jsem také já chtěla svým přičiněním, změnit život svůj, život svých dětí a také život lidí, které jsem viděla kolem sebe.
Z tohoto důvodu jsem se aktivně zapojila do politiky a kandidovala za členku zastupitelstva za KSČM v nově vznikajícím politickém uskupení , které vzniklo po rozpadu „Občanského fóra“.
V roce 1990 jsem se stala členkou Zastupitelstva Městského obvodu Slezská Ostrava.
V roce 1994 jsem se stala místostarostkou, a v roce 1995 pak starostkou tohoto Městského obvodu .
Od roku 1990 se stále pohybuji v komunální politice, s výjimkou let 2002 až 2006, kdy jsem si od politické práce potřebovala odpočinout . Politickou činnost jsem v tomto období úplně vypustila.
Od roku 2006 jsem již zase aktivním členem Zastupitelstva Městského obvodu Slezská Ostrava.
 
 
 Ing. Justina Kamená